Ръководство за работа с компютър

 

 

Основни понятия

Стартиране на компютъра

Изключване на компютъра

Потребителски интерфейс

Клавишно комбинации

Икони

Работен екран (desktop)

Бутон старт (Start)

Лента със задачи (Taskbar)

Файлове и папки

Файлове

Папки

Windows Explorer

Търсене

Конфигуриране

Контролен панел

Дискове

Оперативна памет

Приложения

Системни настройки

Инструменти

Други