Обратно в сайта

 

Ръководство за работа с компютър

© Христо Тужаров , Ивелин Михайлов,

                    Милена Стефанова, Мирослав Петров, 2005

 

Основни понятия

Компютър/Анатомия

Дънна платка/Изисквания

Софтуер/Нива

Стартиране на компютъра

Компютър /Старт

Компютър/Лош старт

Лош старт/Възстано­вяване на системата

Windows/ Ускоряване на стартирането

Старт/Изчистване на автоматично стартирани програми

Старт/Изчистване на програми от System Tray

Старт/Без проверка на нови FD

Старт/Премахване на излишни шрифтове

Старт/Премахване на ненужни драйвери

Старт/Намаляване на времето за изчакване   

Старт /Настройка на Msdos.sys

Старт/Оптимизация на BIOS

Старт / Без проверка на Floppy B

Старт / Без инициализи­ране на флопитата

Старт /Бърз тест

Старт / Ръчен бърз тест

Старт/ От диск С

Старт / Без проверка на EIDE контролера

Временни файлове/ Изчистване при стартиране

Старт/Клавиши

Изключване на компютъра

Компютър/Изключване

Компютър/Блокировка

Компютър/Топъл рестарт

Компютър/Авариен рестарт

Потребителски интерфейс

        Клавишно комбинации       

Клавиши/Звук

Цифрова клавиатура/Действия

Клавиш Shift/Действия

Клавиш Win/ Действия

Функционални клавиши/Действия

Диалогови прозорци/Действия с клавиши

Клавиш Alt/ Действия

Клавиш Ctrl/Действия

Символ/Въвеждане без клавиатура

       Икони

Икони/Контекстно меню

Икони/Създаване

Икони/Действия

Икони/Подреждане

Икони/Копиране

Икони/Преименуване

Икони/Свойства

     Работен екран (desktop)

Windows/Работен плот

Работен плот/Контекстно меню

Системни икони/Активиране

Работен плот/Нови системни икони

Системни икони/Свойства

СИ Мой компютър/ Свойства

СИ Кошче/Свойства

Работен плот /Обща папка

Работен плот /Свойства

Работен плот /Фонова рисунка

Работен плот/Без фонова рисунка

Работен плот /Фон от Интернет

Работен плот /Затъмнен екран

Потребителски интерфейс /Настройка на вида

Работен плот /Настройка на ефектите

Работен плот /Без ефекти

Компютър/Настройка на екрана

Активен плот/ Включване 

Работен плот/Изключване на Active desktop

     Бутон старт (Start)

Меню  Старт/Команди

Меню  Старт /Настройка

Меню  Старт /Подреждане на програмите

     Лента със задачи (Taskbar)

Лента за бързо стартиране/ Настройка и добавяне

Файлове и папки

        Файлове

Файл/Контекстно меню

Файл/Именоване

Файл/Отваряне

Файл/Отваряне с друга програма

Файл (папка)/ Компресиране

Файл (папка)/Изпрати

Файл/Запис на дискета

Файл (папка)/Преместване и копиране

Файл (папка)/Създаване на икона препратка

Файл (папка)/Унищожаване

Папка/Създаване

Папка/Отваряне

Папка/Изглед

Папка/Индивидуална настройка

Папка/Обща настройка

Папка/Ленти

Папка/Стандартни бутони

Папка/Помощни прозорци

Explorer/Активиране

Explorer/Промяна ширината на областите

Explorer/Показване на съдържанието на папките

Explorer/Показване на папките в лявата област

Explorer/Обработка на файлове и папки

Explorer/Настройка на изгледа

Explorer/Настройка на лентата с инструменти

Адресна лента/Действия

Explorer/Windows и Internet

Explorer/Повече файлове в прозореца

Търсене/Действия

Търсене/Файлове

Търсене/По шаблон

Търсене/ Запис на критериите

Търсене/ Компютър в мрежата

Търсене/ В Internet

Конфигуриране

        Контролен панел

Контролен панел/ Активиране

Контролен панел/ Бърз достъп

Потребителски интерфейс / Облекчен достъп

Оборудване / Инсталиране

Драйвери / Подбор

Програми / Инсталиране и деинсталиране с помощник

Програми / Ръчно инсталиране и деинсталиране

Шрифтове / Инсталиране и поддържане

Клавиатура/ Скорост

Клавиатура/ Настройка на езика

Мишка/ Настройка на бутоните

Мишка/ Настройка вида на курсора

Мишка/ Скорост на преместване

Сигурност/ Пароли

Захранване/ Управление

Хардуер / Решаване на  проблеми 

Потребители/Профили и пароли

         Дискове

Диск/ Контекстно меню

Дискети/ Копиране

Диск/ Форма­тиране

Диск/ Свойства

Диск/ Настройки

Диск/ DMA

Диск/ Сканиране за грешки

Диск/ Сканиране на повърхността

Сканиране за грешки/ Съобщения

Сканиране на диска/ Настройка

Диск/ Дефрагментация

Диск/ Подреждане на файловата система

Файлова система/ Конвертиране

Диск/ Разделяне на дялове

Диск/ Обозначение на дяловете

Трансфер на данни/ Оптимизация

Диск/ Трансфер на блокове

Диск/ Наблюдение от BIOS

Дискове/ Свързване

Дисково пространство/ Почистване

Дисково пространство / Ръчно Почистване

Дисково пространство / Интернет файлове

CD-ROM/ Полуавтоматично четене

CD-ROM/ Без автоматичен старт

CD-ROM/ Обозначаване

CD-ROM/ Свързване на записвачка

        Оперативна памет

Оперативна памет/ Изтичане

Оперативна памет/ Настройки в BIOS

Оперативна памет/ Ръчна настройка

Оперативна памет/ Време за изчакване

Оперативна памет/ Време между последователните достъпи

Оперативна памет/ Време четене

Виртуална памет/ Ръчна настройка

Виртуална памет/ Изключване

Виртуална памет / Дефрагментиране

Кеш памет/ Включване от BIOS

Кеш памет / Настройка Network Server

Кеш памет / Ръчна настройка

Приложения

Приложения / Работен екран

Системно меню/Команди

Системни бутони/ Действия

Приложения/Отваряне с бързи клавиши

Приложения/Затваряне на блокирала програма

Диалогов прозорец/Компоненти

Програма Paint/ Активиране

Програма Paint/ Преместване ИЛ

Програма Paint/ Действия с екрани

Телефонен разговор/През модем

Системни настройки

        Инструменти

Помощни инструменти / Активиране

Системни файлове / Редактиране

Системни файлове / Прокоментиране

Помощни програми / Стартиране

Помощни програми / Стартиране MSCONFIG

Конфигурационни файлове / Настройка SYSEDIT

Регистри / Редактиране REGEDIT

Регистри / Сканиране SCANREG

Системни файлове / Възстано­вяване SFC

Помощни програми / Описание

Системни ресурси / Проверка

Системен монитор / Диагностика

Инструменти / Създаване на меню

        Други

Компютър /Свойства  

Обект/Свойства

BIOS/Настройка

BIOS/Изходно състояние

Контекстно меню/Отваряне

Системни файлове/ настройка със sysedit

CD-ROM / Без автоматичен старт

Компакт дискове/Поддържане

Ново устройство/Закупуване

Компютър/Прегряване

Компютър/Изтощена батерия

Компютър/Разполагане

Мишка /Почистване