Други

 

Компютър /Свойства

Много от настройките на компютъра се стартират с тази команда.

uStart è Settings èControl Panel èSystem (Система) è

uDesktop èЩракнете с десен бутон на мишката върху икона My Computer (Мой компютър) è От отворилото се контекстно меню изберете Properties (Свойства)è

è Отваря се диалогов прозорец  System properties (Свойства на системата)

 

Обект/Свойства

Цялата компютърна система е изградена от обекти. Тази команда ще ускори значително работата ви с компютъра.

Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на обекта è От отворилото се контекстно меню изберете Properties (Свойства)

è Отваря се диалогов прозорец  Рroperties (Свойства на обекта)èОсъществете съответните настройки

 

BIOS/Настройка

Този софтуер обхваща информация за скоростта на процесора, твърдите дискове и други хардуерни настройки. BIOS-а се съхранява в чип бърза памет. Основните производители на BIOS чипове са AMI, Award и Phoenix

Запишете си старите настройки, преди да промените Bios

Ако принтерът ви работи под DOS (проверете в ръководството), можете да отпечатате екрана с помощта на “Print Screen”. Ако нямате успех – ще трябва сами да запишете настройките.

Компютър /Старт èИзчакайте появяването на…….  è Натиснете клавиш DeleteèОтваря се диалогов прозорец за настройка на BIOS

 

BIOS/Изходно състояние

С помощта на BIOS софтуерът комуникира с хардуера на вашия компютър. Ако случайно изберете някоя грешна опция, компютърът ви може да почне често да блокира и дори да нямате достъп до някой хардуерен компонент. Затова, преди да променяте нещо в Bios, трябва да запишете началните настройки.

BIOS/Настройкаè Отпечатайте с клавиша PrintScreen оригиналните настройкиuАко това не ви се отдаде, запишете си ги. 

 

Контекстно меню/Отваряне

С помощта на тази команда вие можете бързо да  обработите областта, в която отворите контекстното меню. То включва командите касаещи дадената област.

Укажете с показалеца на мишката съответния обектè

u Щракнете с десен бутон на мишкатаè

uНатиснете бутон Opt от клавиатуратаè

Отваря се контекстното меню

 

Системни файлове/ настройка със sysedit

Ако нямате опит за работа със системните файлове, избягвайте използването на тази команда.

Програмата отваря и редактира конфигурационните файлове

СтартèИзпълниèВъведете в syseditè OKèИзберете в редактора нужния ви файлèРедактирайте го ако е необходимоèСъхранете гоèИзлезте от програмата

 

Компютър/Параметри на стартиране

Можете да ускорите стартирането на компютъра, като настроите параметрите за стартиране.

Компютър /Свойства è Страница Advansed (Допълнително) èБутон Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване) è Задайте Default operation system (Операционната система, която ще се стартира по подразбиране)  è Определете Display list of operating systems for (времето  за изчакване стартирането на ОС) è ОK

CD-ROM / Без автоматичен старт

Често автоматичният старт на някое CD продължава няколко секунди. Ако сте нетърпеливи и това ви дразни изключете Autostart функцията.

Control Panelè Systemè Device Manager èКликнете два пъти на “CD-ROMè Propertiesè Settings èДеактивирайте “Auto insert notificationè OK

u Ако искате да отмените автоматичният старт само на определено CD, натискайте Shift след като го сложите в устройството

Компактдискове/Поддържане

Ако върху диска има драскотина или зацапване, данните са трудно четливи, което може да направи диска неизползваем.

Почистете повърхността на компакт диска с мек парцал и сапунена водаè. Търкайте внимателно от центъра на диска навън, никога с кръгово движение.

 

Ново устройство/Закупуване

Въпреки, че това все по-рядко се случва, е възможно да си купите несъвместимо с компютъра ви устройства.

Преди покупката  погледнете в страницата на Microsoft (www.microsoft.com) списъка за съвместимостè Напишете в “Search” прозореца “Hardware Compatability Listè

uАко устройството фигурира в списъка го закупете

u Ако устройството не фигурираè отидете на Интернет страницата на производителяèПотърсете “Service” или “Support”, където ще намерите указания, дали дадения хардуер има проблеми при работа с Windows..

 

Компютър/Прегряване

Продължително излагане на твърде голяма горещина може преждевременно да състари или разруши системата.

uАко понякога екранът ви става син, твърдият диск става по-бавен и системата скапваè

Отстранете праха върху компютъраèПочистете. задръстени венти­ла­ционни отвориè Използвайте въздух под налягане, за да почистите праха от вътрешността на компютъраè Избършете вътрешността, като използвате парцалче от тъкан, която не се наелектризира. Никога не почиствайте платките с вода или сапунèПроверете дали вентилаторите работят нормално.

 

Компютър/Изтощена батерия

Има малка батерия на дънната платка, която захранва часовника на компютъра и CMOS паметта, в която се съхранява BIOS. Ако тя се изтощи напълно, рискувате да загубите всичките важни настройки.

uАко часовникът на компютъра ви започне да изоставаèПроверете упътването за вида батерия, който имате, и за местоположението й на дънната платка.è Запазете всички настройки на CMOS преди да смените батерията, тъй като може да загубите информацията по време на смяната.

 

Компютър/Разполагане

Един от сериозните проблеми, които възникват при компютъра е прегряването му.

Поставете компютъра върху стабилна мебел, по възможност по далеч от топлинни източници è Осигурете му добра вентилация. Не трупайте хартии върху компютъра, монитора и перифериите, тъй като тя влошава вентилацията му.è Предпазете го от директна слънчева светлина èИзбягвайте статичното електричество около компютрите сиèИзбягвайте честите рестартирания, тъй като това най-много състарява компютрите

 

Мишка /Почистване

Механичната мишка се зацапва с течение на времето и курсорът започва да се движи все по-трудно и неточно.

Изключете компютъраèМахнете капачето от долната странаè Извадете топчетоèС поставен на клечка натопен в спирт памук внимателно почистете трите цилиндърчетаèПродухайте я, за да премахнете всичкия прах отвътреèСглобете я отново.