ОБЕКТЕН МОДЕЛ “Производство”

Определяне на обектите

Въпрос за изясняване мястото на типовете обекти

Име на типовия обект

Вид

обект

Кои са обектите процеси в приложението?

Модул производство участва в много системи и е интересен, като типово решение.

Продажба

Производство

Доставка

 

ОП

Кои са основните обекти, участващи в  процеса?

Цеховете са основно производствено звено.

В тях работят работници.

Стоките се произвеждат от материали.

 

 

Цех

Работници

Материали

 

 

ОО

ОО

ОО

Какво се обработва от  процеса?

Стоките се класифицират на типове и видове.

 

Стоки

 

ОО

Има ли обект за връзка между обекта процес и обработвания от процеса основен обект?

Производ­ствоСтоки

ОВ

Съществуват ли връзка N:M  между основните обекти ?

 

РаботникЦех

МатериалСтока

ОВ

ОВ

Обектна блок-схема

 

 

Речник на данните

Име на

обект

Тип

 

Име на

атрибут

Тип

данни

Индекс

ПроизводствоСтоки

ОВ

№производство

№стока

КоличествоСт

Number/Long

Number/Long Number/Long

Да

Да

Не

Произ-водство

ОП

№продажба

№цех

Дата

Auto Number

Number/ Byte

Date/ Short 

Да

Да

Не

Цех

ОО

№клиент

ИмеЦех

Number/ Byte

Text/50

Да

Не

Работник

ОО

№работник

ИмеРаб

специалност

ЕГН

Auto Number

Text/50

Number/ Byte

Текст/10

Да

Не

Да

Не

Работник Цех 

ОВ

№работник

№цех

№длъжност

Number/Long

Number/ Byte

Number/ Byte

Да

Да

Да

Стока

ОО

№стока

ИмеСтока

типС

видС

мярка

Auto Number

Text/50

Number/ Byte

Number/Long

Number/ Byte

Да

Не

Да

Да

Да

Материал

ОО

№материал

ИмеМат

типМ

видМ

мярка

Auto Number

Text/50

Number/ Byte

Number/Long

Number/ Byte

Да

Не

Да

Да

Да

МатериалСт

ОВ

№материал

№стока

КоличествоМ

Number/Long

Number/Long

Number/Long

Да

Да

Не

 

Справочни обекти

Обект

Тип

Атрибут

Тип данни

Примери

Специал-ност

ОС

№специалност

ИмеСпец

Number/ Byte

Text/50

инженер, техник

Длъжност

ОС

№договор

Вид договор

Number/ Byte

Text/50

началник, контрольор

ТипМат

ОС

№тип

Тип стока

Number/ Byte

Text/50

основни, спомагателни

ВидМат

ОС

№вид

Вид стока

№тип

Auto Number

Text/50

Number/ Byte

хартии, картони

Мярка

ОС

№мярка

Мярка

Number/ Byte

Text/50

бр., пакет, кг, тон