ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Подход

Жизненият цикъл на приложението обхваща всички етапи на разработката, внед­ряването и експлоатацията му. Рисунката по-долу показва основната ли­­ния в разработката и развитието на едно приложение. Постоянните ком­по­ненти са: формиране на изискванията, анализът и моделирането на данните и  изграждане на базата данни. Променливи компоненти са процесите, кои­то се променят и усъвършенстват непрекъснато.

 

Методологията, която ви се предлага в тази книга, не е някакво унифицирано лекарство за всички случаи. Тя просто може да ви помогне да изберете  пътя, по кой­то ще тръгнете при изграждане на собствено приложение. А пътят за изграждане на едно съвременно приложение е много дълъг. Началото му се бележи с една от следните причини:

¨Съществуват много дейности в ежедневната ви работа, които могат да се автоматизират.

¨Приложението, с което работите е остаряло и не отговаря на изискванията ви.

¨Искате да затвърдите репутацията си, чрез внедряване в работата ви на нови технологии.