СВЪРЗВАНЕ НА ДАННИ

Access може да направи някаква елементарна графика. Той може да създаде и отпечата документ, както и да извърши ред други действия, които са приоритет на специализираните програми. Той за съжаление няма по-голяма част от функционалните възможности на специализираните програми. Това ограничение може да преодолеете с помощта на OLE - съвместими приложения ( свързване и влагане на обекти). Такива приложения могат да обменят данни чрез свързване с обект от друга програма или влагане на обект от една програма в друга. .

Този подход ви предоставя възможност да ползвате в приложенията си значителна функционалност,  предоставяна от разнообразни специализирани програми. 

¨DDE  позволява да се създаде връзка към други приложения, като се използват макроси или  Microsoft Visual Basic.

Active X  е една съвременна възможност на Windows, която позволява да се свържат или вградят Active X обекти в Access  приложението.