ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

С излизането на Office 2000, обектите Active X Data Objects (ADO) получават все по широко разпространение. В Office 2000 ADO заменя DAO  и ODBCDirect като метод за достъп до данните, както за Jet, така и за данните клиент/сървър.

q       DAO (Data Access Objects) - обекти за достъп до данните

q       RDO (Remote Access Objects)  - отдалечени обекти за достъп

q       ADO (Active X  Data Objects ) - Active X достъп до данните

q       ODBC - стандарт за достъп до релационни бази данни. Позволява ви да програмирате за всяка база данни, за която имате ODBC драйвер.

q       OLE DB - отворен стандарт за достъп до всички видове данни. Стандарт, създаден в съответствие с инициативата на Microsoft - Universal Data Access (  универсален достъп до данните).

 

Функции/Стандарт

ODBC

OLE DB

Вид на данните

Прости данни - ре­ла­ционни бази данни

Прости и сложни данни - релационни и не релационни  източници

Начин на комуникация

ODBC драйвери

Складове за данни, посредством доставчици на данни

Използван обектен модел

Много

Един