СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

Новата версия на програмата Microsoft Access е интелигентно средство за създаване на клиентски приложения (фронт енд) / към  няколко бази данни:

¨Microsoft Jet Engine(Jet )

¨Microsoft Database  Engine ( MSDE)

¨Microsoft SQL Server.

 

Microsoft Jet Engine

Jet съхранява всички таблици с данни, индекси и заявки и изпълнява всички заявки на приложенията с помощта на своя двигател на заявките.

¨Jet е мощна, високо функционална релационна база данни, която има множество аспекти на своето действие.

¨Jet доминира на пазара на настолни бази данни, защото всяка поредна версия осигурява  по-рационална нова технология.

Access

Jet

Год.

Възможности

1.0

1.9

1992

Дефиниране на данни, отправяне на заявки, защита и индексиране и др.

1.1.

1.1

1993

Подобрена ODBС съвместимост, връзка с външни данни, Максималния размер на базата данни нараства от 128МВ  на 1.1.GB.

2.0

2.0

1994

Вградени нови технологии за осигуряване валидността на данните и относителната им неделимост. Повишена производителност.

2.0

2.5.

1994

10 м

Подобрено управление на многопотребителски приложения. Използване на VВА .

95

3.0

1995

32 битова версия..Поддържа репликация на БД и по-широки възможности на DAO и ODBC

97

3.5

1997

Повишена производителност, нови възможности за кеширане на данните, подобрено заключване на страници, разширения на заявките, поддръжка на външни данни от типа HTML  и Exchange

2000

4.0

1999

Нов локален доставчик на OLE DB, поддръжка на Unicode, разширени типове данни, многопотребителски подобрения,  други.

 

 

Microsoft Database  Engine

Основното предимство на MSDE  е пълната съвместимост с Microsoft SQL Server 7.0.

¨Използват един и същи механизъм за работа с транзакции, което гарантира цялостност на данните и тяхната надеждност.

¨Имат интегриран с Windows NT режим за осигуряване на безопасност

¨Поддържат модел клиент/сървър, за разлика от Jet, който поддържа модел файлов сървър.

Избор

Jet - за едно потребителско приложение или приложение за малка работна група - до 25 потребители

Microsoft SQL Server - за многопотребителско приложение с над 25 потребителя.

MSDE - за създаване на прототип на многопотребителска система, която ще бъде експлоатирана с Microsoft SQL Server.