СЪЩНОСТ

Access е програма за управление на база данни, която работи под управлението на Windows  и ви предоставя  разнообразни възможности за въвеждане, съхранение, дефиниране, достъп и обработка на данните. С помощта на помощници и други гъвкави инструменти, включени в състава на Access вие можете  да  създавате завършени и детайлно обработени приложения.

 

Възможности на Microsoft Access